Начало
Бюджет

Бюджет

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2019 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2019 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2019 г.

Бюджет за 2019 г.: Заповед №310/06.02.2019 г.; Заповед №655/08.07.2019 г.


Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2018 г.


Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2017 г.

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2017 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2017 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2017 г.


Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2016 г.

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2016 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2016 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2016 г.


Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2015 г.

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2015 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2015 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2015 г.

Първоначален план на бюджета за 2015 г.