Начало
Важно съобщение
covid

Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици,

От 8 юни 2020 г. се провежда допълнително присъствено обучение по Български език и литература и Математика за учениците от 1 и 3 клас, Всеки работен ден по 4 учебни часа, започващи от 9.30 ч.
Обучението е за всички, които не са участвали  достатъчно активно в обучението в електронна среда и имат нужда от подкрепа.
Учениците от 3, 4, 5 и 6 клас ще продължат обучението си по същия график от 16 юни.

От 16 юни се възобновяват и извънредните дейности по мажоретни танци с ръководител Светлана Проданова, Клуб „Футбол“, с ръководител Евгени Попов и Вокална група с ръководител Радка Илиева, при следния график:
Мажоретни танци – вторник и четвъртък от 14.30 до 15.10 ч.
Вокална група – вторник и четвъртък от 13.40 до 14.20 ч.
Клуб „Футбол“ – сряда от 13.30 до 15.00 ч.
Всички присъствени дейности ще се провеждат при спазване на строги противоепидемични  мерки!

Учебниците на учениците от 4, 5 и 6 клас ще се предават на класните ръководители в петък 12 юни 2020 г. от 10.00 до 14.30 ч. при спазване на строги противоепидемични мерки.