Начало
Вредни вещества във въздуха
01-04

Вредни вещества във въздуха

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че на 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г.  се очакват прогнозни  критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град.

По преценка на родителите децата, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини. Родителите трябва да уведомят  класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин за отсъствието на детето си.

 

Екипът на 66 СУ

 

Приложение: Заповед № РД 09-3946/19.12.2018 г. на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката