Начало
График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.
pexels-pixabay-207697

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

IMG_3252

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес:

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г.

Приемът в първи клас ще се реализира през централизирана електронна система за всички общински училища.

Вход към електронната система за прием