Начало
Записване 8. клас
zapisvane 8 klas

Записване 8. клас

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със заповед РД09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2020-2021 година след завършено основно образование – VII клас, определям:

подаването на заявления и записването да се извършва от дежурните учители всеки работен ден от 9.30 до 15.00 часа в канцеларията от 4 август до 10 септември 2020 г. включително.