Начало
Международен ден за борба с ХИВ/СПИН
640-420-1-dekemvri-svetoven-den-za-borba-sys-spin

Международен ден за борба с ХИВ/СПИН

На 28.11.2018 г.съвместно с СРЗИ по случай международния ден за борба с ХИВ/СПИН в 66 СУ „Филип Станиславов” в часа на класа се проведе обучителна беседа с ученици от 11 и 12 клас с гост лектор старши експерт асистент д-р А.Тошев, дб.
На учениците бяха раздадени рекламни брошури с ценна информация относно глобалния проблем за ХИВ/СПИН.