Начало
Прием за подготвителна група – 2019/2020 учебна година
novinci

Прием за подготвителна група – 2019/2020 учебна година

Уважаеми родители,

С Решение № 82 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. С тази Наредба се определя редът и условията за централизирано електронно класиране за прием на деца в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикувани в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

В 66-то СУ подготвителната група е полудневна, сборна (5 и 6 годишни).