Начало
Прием за I клас за учебната 2018/2019 г.

Прием за I клас за учебната 2018/2019 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информираме, че графикът е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.
Информация за свободните места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страницата на училището и на Столична община
от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на първо класиране.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС

от 05.06.2018 г.до 08.06.2018 г. вкл. Записване на учениците, приети на първо класиране.
11.06.2018 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на второ класиране.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС

от 12.06.2018 г.
до 13.06.2018 г. вкл.
Записване на учениците, приети на второ класиране.
14.06.2018 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на трето класиране.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС

15.06.2018 г. Записване на учениците, приети на трето класиране.
от 20.06.2018 г.
до 14.09.2018 г. вкл.
Попълване на свободните места след трето класиране. Информацията за свободните места се публикуват на интернет-страницата на училището и РУО София-град

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА, КАКТО И НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“. 

Район на прием на 66 СУ.

 Заявление за кандидатстване

През учебната 2018/2019 година в първи клас ще има две паралелки с по 24 ученици.