Начало
Прием за I клас за учебната 2019/2020 г.

Прием за I клас за учебната 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информираме, че графикът е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

 29.03.2019 г.  Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места са обявява в интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
 от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. вкл. от 8.30 ч. до 16.00 ч.  Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
 03.06.2019 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
Списък на приетите на първо класиране ученици.
от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл. до 17.00 ч.  Записване на учиениците, приети на първо класиране.
Приети – 13 деца.
 06.06.2019 г. в 18.00 ч.  Обявяване на незаетите места за второ класиране.
Свободни места – 59.
 от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
10.06.2019 г. в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
Списък на приетите на второ класиране ученици
 от 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г. вкл. до 17.00 ч.  Записване на учениците, приети на второ класиране
 12.06.2019 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
Свободни места – 59.
 от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч.  Подаване на заявления за участие в трето класиране.
 14.06.2019 г. в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
Списък на приетите на трето класиране ученици
 18.06.2019 г. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
 20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране.
Свободни места – 59.
 от 21.06.2019 г. до 12.09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град.


Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“.

Район на прием на 66 СУ.

Заявление за кандидатстване

През учебната 2019/2020 година в първи клас ще има три паралелки, целодневно обучение, с по 24 ученици.