Начало
Прием за I клас за учебната 2020/2021 г.

Прием за I клас за учебната 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информираме, че графикът е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

 30.03.2020 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места са обявява в интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
Списък на приетите на първо класиране ученици в I-ви клас
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учиениците, приети на първо класиране.
 08.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
Свободни места – 38
 от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. (На 09.06 и 11.06 заявления за участие във втори класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас) Подаване на заявления за участие във второ класиране.
15.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
Списък на приетите на второ класиране ученици в I-ви клас
 от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.  Записване на учениците, приети на второ класиране
 18.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
Свободни места – 36
 от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране.
 22.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
Списък на приетите на трето класиране ученици в I-ви клас
 23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
 26.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране.
Свободни места – 36
 от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град.

Заповед №417/24.03.2020 г. 

Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“.

Район на прием на 66 СУ.

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021-1

Заявление за онлайн кандидатстване

Заявление за кандидатстване

През учебната 2020/2021 година в първи клас ще има две паралелки, целодневно обучение, с по 23 ученици.