Начало
Прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019г.

Прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019г.

Прием след завършен VІІ клас – 1 паралелка  26 ученици:

  1. Дневна форма на обучение.
  2. Профил „Предприемачески”, без интензивно и разширено изучаване на АЕ.
  3. Профилиращи предмети:
  • География и икономика;
  • Информационни технологии;
  • Английски език.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/2019 година, съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

След трето класиране, свободните места в профил „Предприемачески“ са 6.
Записване от 02.08.2018 г. до 11.09.2018 г. включително
всеки работен ден в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 часа.