Начало
Първи спечелен проект по програма Еразъм+ – „Междукултурен диалог за успех“ – 82/100 точки

Първи спечелен проект по програма Еразъм+ – „Междукултурен диалог за успех“ – 82/100 точки

Щастливи сме да споделим, че 66. СУ „Филип Станиславов“ има своя първи спечелен проект по програма Еразъм+!

През учебната 2024/2025 г. нашите ученици ще се включат в проекта „Междукултурен диалог за успех“ по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“!