Начало
Учител по история и цивилизации в 66. СУ изнася лекция в СУ „Св. Климент Охридски“
Snip20240131_38

Учител по история и цивилизации в 66. СУ изнася лекция в СУ „Св. Климент Охридски“

„Насила хубост не става“
На 1 декември в СУ „Св. Климент Охридски“ по покана на Николета Димитрова – отговорник „Връзки с обществеността“ на Клуб Balcanica, Илиян Ценев, който от тази година е учител по история и цивилизации в 66 СУ „Филип Станиславов“ в София, изнесе лекция, посветена на 110-ата годишнина от християнизацията на българите мюсюлмани по време на Балканските войни (1912-1913). Тези трагични събития, разиграли се в Родопите и Беломорието, не са сред историческите проблеми, поставяни често на дневен ред. Илиян е един от малцината, които през последните години им е обръщал по-сериозно внимание.