Начало
Прием след завършен VII клас за учебната 2024/2025 г.

Прием след завършен VII клас за учебната 2024/2025 г.

За вас, бъдещи осмокласници, през учебната 2024/2025 год.

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)

Проекто-план прием за учебната 2024/2025 г.

Направление „Административни дейности“ 
Специалност:
Бизнес администрация с разширено изучаване на английски език – 26 ученици

Балообразуване: 3 НВО БЕЛ + НВО математика + оценка по английски език + оценка по КМИТ

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Информация, публикувана от РУО – София-град

Архив