Начало
Бюджет
Бюджет – архив

Бюджет – архив

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2022 г.

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2022 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2022 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2022 г.

Начален бюджет за 2022 г. до формула

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2021 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2021 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2021 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2021 г.

Бюджет за 2021 г. разпределен по параграфи

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2020 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2020 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2020 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2020 г.

Начален бюджет за 2020 г. до формула

Бюджет за 2020 г. разпределен по параграфи

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2019 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2019 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2019 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2019 г.

Бюджет за 2019 г.: Заповед №310/06.02.2019 г.Заповед №655/08.07.2019 г.

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2018 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2018 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2018 г.

Начален бюджет за 2018 г. 

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2017 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2017 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2017 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2017 г.

Начален бюджет за 2017 г.

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2016 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2016 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2016 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2016 г.

Начален бюджет 2016 г.

 

Бюджет – Отчет за четвърто тримесечие 2015 г. (годишен)

Бюджет – Отчет за трето тримесечие 2015 г.

Бюджет – Отчет за второ тримесечие 2015 г.

Бюджет – Отчет за първо тримесечие 2015 г.

Първоначален план на бюджета за 2015 г.