Начало
История

История

Сградата на 66 СОУ

Сградата на 66 СОУ

1956 г.

През 13.11.1956 г. в столичния квартал „Овча купел“ се създава 66-о училище, обединило начално училище „Петко Напетов“ и основно училище „Васил Петлешков“. Директори на новото училище са Анка Тенева, Иван Христов, и Борис Василев. Паралелките са 40, а учителите – 59.

Само след няколко години паралелките се увеличават, а през 1962/63 г. учениците наброяват 1862. Развива се художествената самодейност, оборудват се кабинети по металообработване и дървообработване, училището е многократен републикански шампион по волейбол, баскетбол, гимнастика, ски.

1970 г.

От 15.09.1970 г. директор на гимназията е Христо Доганов, а на основното училище – Владимир Тодоров и Цветана Колева.

1973 г.

66-о училище с директор Венета Тенова се преустройва като нов тип ЕСПУ. Започва организацията по въвеждане на кабинетната система и обогатяване на материално-техническата база.

1976 г.

Директор на училището е Любка Яворска. Разкриват се нови кабинети, изгражда се схема по трудово възпитание и професионално ориентиране. Организиран е общественополезен труд в 21 предприятия и учреждения. като през учебната 1977/78 г. училището е наградено с грамота за градски първенец.

1979 г.

На 24.09.1979 г. се сформира първото училищно настоятелство с председател г-н Тодор Тодоров – главен асистент в Академията за обществени науки и социално управление.

Асфалтира се училищния двор и се изгражда спортна площадка.

1980 г.

На 20.11.1980 г. тържествено се честват 100 години от рождението на тогавашния патрон на училището – Петко Напетов. на което присъства и синът му Владимир Напетов.

От 1980 г. директор на 66-о ЕСПУ става г-жа Николина Евтимова, бивш заместник-директор на училището. За своите успехи на професионалното поприще г-жа Евтимова е наградена е наградена с орден „Кирил и Методий“ – I степен, което е успех и за нашето училище. По това време се създават кабинети за предучилищно обучение, УПК с различни специалности, много наши ученици завоюват медали в спортни състезания.

1986 г.

Директор на училището вече  е г-жа Николина Николова. Училището се преустройва в ЕСПУ с разширено изучаване на английски език, а в горен курс има прием на ученици в професионални паралелки по информатика и хуманитарна. Обзавеждат се нови кабинети, реконструира се библиотеката.

1988 г.

В училището функционира музей на славата, открит с помощта на г-жа Искра Портарска – уредник в музея на революционната бдителност.

1993 г.

Въвеждат се експериментални паралелки в IX клас с профили география на туризма и музика и изобразително изкуство, от които много ученици имат успешна реализация в научното поприще и в изкуството.

1999 г.

От 1999 г. до момента директор на 66 СОУ е г-жа Нели Тодорова. През последните години от историята на училището се подобри материално-техническата база, бяха модерно обзаведени компютърни кабинети.

2004 г.

С любезното съдействие на общинското ръководство на район „Овча купел“, беше ремонтиран основно и открит тържествено като спортна зала големият физкултурен салон.

Отворило врати за хиляди ученици, днес много българи принадлежат със сърцата си към многобройното семейство на 66 СОУ.