Начало
Колектив

Колектив

 

Нели Тодорова

Нели Тодорова

 02/8553153, 02/8554031, 0884801682

todorowa@gmx.net

Длъжност: Директор

Специалност: Завършила през 1985 г. СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по География и втора специалност История;

Допълнителна информация: Директор на училището от 1998 г., преди това Пом. директор УД от 1995 до 1998 г., учител по География и икономика от 1990 до 1995 г.

Галина Миронова

Галина Миронова

galicia_mironova@abv.bg

Длъжност: Зам.-директор учебна дейност

Албена Цветкова
Длъжност: Старши учител – Български език и литература

Бела Вачева
Длъжност: Старши учител – Български език и литература, Немски език

Магделина Герова
Длъжност: Старши учител – Английски език

Румяна Георгиева
Длъжност: Старши учител – Английски език (начален курс)

Веселин Праматаров
Длъжност: Старши учител – Математика
Заместник: Анелия Тенева

Ценка Никова
Длъжност: Старши учител – Математика
Заместник: Анастасия Генова

инж. Атанаска Веселинова
Длъжност: Старши учител – Информатика и ИТ

Тянка Керемедчиева
Длъжност: Учител – Компютърно моделиране и ИТ

Десислава Миленова
Длъжност: Старши учител – История и цивилизации

Наско Атанасов
Длъжност: Старши учител – География и икономика
Интереси: Спорт, История, Философия, Музика

Анелия Тенева
Длъжност: Учител – Физика и астрономия

Минка Сивкова
Длъжност: Учител – Предприемачество

Радка Илиева
Длъжност: Старши учител – Музика

Евгени Попов
Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Светлана Проданова
Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Силвия Димитрова
Длъжност: Старши учител – ЦДО 5-7 клас
Интереси: Волейбол, Художествена гимнастика, Ски, Кино

Цветанка Гергова
Длъжност: Главен учител – Начален етап

Таня Дойкова
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Наташа Димитрова
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Сирун Бахарян
Длъжност: Старши учител – Начален етап
Заместник: Захари Попов

Стоянка Николова
Длъжност: Възпитател – Начален етап

Наташа Карабельова
Длъжност: Старши учител – подготвителна група

Цветелина Владимирова
Длъжност: Училищен психолог и ресурсен учител

Анжела Бунева
Длъжност: Логопед и ресурсен учител