Начало
Колектив

Колектив

Десислава Миленова

+359889042498, 0884801682

2217066@edu.mon.bg

Длъжност: Директор

Светлана Проданова

info-2217066@edu.mon.bg

Длъжност: Зам.-директор учебна дейност

Албена Цветкова
Длъжност: Старши учител – Български език и литература

Бела Вачева
Длъжност: Старши учител – Български език и литература, Немски език

Магделина Герова
Длъжност: Старши учител – Английски език

Румяна Георгиева
Длъжност: Старши учител – Английски език (начален курс)

Ценка Никова
Длъжност: Старши учител – Математика

инж. Атанаска Веселинова
Длъжност: Старши учител – Информатика и ИТ

Тянка Керемедчиева
Длъжност: Учител – Компютърно моделиране и ИТ

Илиян Ценев
Длъжност: Учител – История и цивилизации

Наско Атанасов
Длъжност: Старши учител – География и икономика

Минка Сивкова
Длъжност: Учител – Предприемачество

Радка Илиева
Длъжност: Старши учител – Музика

Евгени Попов
Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Светлана Проданова
Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Цветанка Гергова
Длъжност: Главен учител – Начален етап

Таня Дойкова
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Наташа Димитрова
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Сирун Бахарян
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Наташа Карабельова
Длъжност: Старши учител – подготвителна група

Цветелина Владимирова
Длъжност: Училищен психолог и ресурсен учител