Начало
Колектив

Колектив

 

Нели Тодорова

Нели Тодорова

 02/8553153, 02/8554031, 0884801682

todorowa@gmx.net

Длъжност: Директор

Специалност: Завършила през 1985 г. СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по География и втора специалност История;

Допълнителна информация: Директор на училището от 1998 г., преди това Пом. директор УД от 1995 до 1998 г., учител по География и икономика от 1990 до 1995 г.

Галина Миронова

Галина Миронова

galicia_mironova@abv.bg

Длъжност: Помощник-директор учебна дейност

Албена Цветкова
Длъжност: Старши учител – Български език и литература

Бела Вачева
Длъжност: Старши учител – Български език и литература, Немски език

Магделина Герова
Длъжност: Старши учител – Английски език

Румяна Георгиева

rumigeorgieva@abv.bg

Длъжност: Старши учител – Английски език (начален курс)

Интереси: Музика, Театър, Книги

Веселин Праматаров
Длъжност: Старши учител – Математика

Ценка Никова
Длъжност: Старши учител – Математика

инж. Георги Янков

georgi.st.yankov@gmail.com

Длъжност: Старши учител – Информатика и ИТ

Интереси: Уеб програмиране, Психология, Източни бойни изкуства

Светлана Тодорова
Длъжност: Старши учител – Информатика и ИТ

Десислава Миленова
Длъжност: Старши учител – История и цивилизация

Наско Атанасов

Длъжност: Старши учител – География и икономика

Интереси: Спорт, История, Философия, Музика

Евгения Вълканова

Длъжност: Старши учител – Биология и здравно образование

Мая Тончева

maita1966@abv.bg

Длъжност: Старши учител – Химия и опазване на околната среда, Физика

Радка Илиева
Длъжност: Старши учител – Музика

Силвия Димитрова

silvia62@abv.bg

Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Интереси: Волейбол, Художествена гимнастика, Ски, Кино

Евгени Попов
Длъжност: Старши учител – Физическо възпитание и спорт

Цветанка Гергова
Длъжност: Главен учител – Начален етап

Таня Дойкова
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Наташа Димитрова

natzon@abv.bg

Длъжност: Старши учител – Начален етап

Интереси: Театрално изкуство, Музика, Литература

Сирун Бахарян
Длъжност: Старши учител – Начален етап

Николинка Младенова
Длъжност: Възпитател – Начален етап

Йорданка Пеетрова
Длъжност: Старши възпитател – Начален етап

Захари Попов
Длъжност: Старши възпитател – Начален етап

Светлана Проданова
Длъжност: Старши възпитател – 5 и 6 клас

Наташа Карабельова
Длъжност: Старши учител – Подготвителна група