I гимназиален етап

Учебна 2023/2024 година

ВАЖНО!!! Учениците от десети клас се явяват на НВО-X клас ( БЕЛ и МАТЕМАТИКА) в сградата на училището, в което се обучават, разпределени в класните стаи на случаен принцип