II гимназиален етап

Учебна 2023/2024 година

Във връзка с здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици-пакет материали, предоставени от НАП

линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

  1. Електронно съобщение
  2. Материали за социалните мрежи

ИНФОРМАЦИЯ  относно I задължителен ДЗИ – БЕЛ- 17 май 2024г., начало 08,30 ч.

1. ПИС ДЗИ 

2. инструктаж зрелостник ДЗИ 2024

3. инструктаж квестор ДЗИ 2024

5. инструктаж консултант СОП ДЗИ 2024

4.инструктаж консултант ЧЕ ДЗИ 2024

ВАЖНО!!! Напомня се на всички зрелостници Випуск 2024г., че трябва:

  • да бъдат в определеното им училище 1 час по-рано
  • да носят в себе си служебната си бележка “ ДОПУСНАТ“ и личен документ
  • да имат  2 броя САМО черни химикалки по време на изпита

БЛАНКИ и НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Заявление за изпит за промяна на оценката

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (СПК) бланка- 

Заявление за издаване на европейско приложение на Диплома за средно образованиебланка

НАРЕДБА № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците