Начало
Подготвителна група

Подготвителна група

прием ПГ 2024 (600 x 600 пиксела)

През учебната 2024/2025 година в 66. СУ ще бъдат приети 50 деца в две групи – една с целодневна организация и една с полудневна организация.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:

  • Опитни учители и специалисти
  • Занимания в приветливи и уютни стаи
  • Малки групи с много приятели
  • Следобеден сън (за групата с целодневна организация)
  • Възможност за включване в различни извънкласни дейности – вокална група, чужд език,  футбол, шахмат, народни танци, спортни танци и др.
  • Училищен плод, училищно мляко, здравословен обяд
  • Медицинско обслужване