Начало
Насоки за действия при инциденти
1673946 (1)

Насоки за действия при инциденти

1673946 (1)

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Приложения:

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3. Практически насоки за действия при инцидент