Начало
Предаване на учебници
books-on-desk-3782249

Предаване на учебници

  • Учебниците на 2 клас ще се предават на 28 май от 11 до 15 ч. в училището, под ръководството на кл. ръководител.
  • Учебниците на 3 клас ще се предават на 29 май от 11 до 15 ч. в училището, под ръководството на кл. ръководител.
  • Удостоверенията на учениците за завършен 1, 2 и 3 клас ще се раздават на 15.09.2020 г.