Начало
Прием за I клас за учебната 2021/2022 г.

Прием за I клас за учебната 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През учебната 2021/2022 г. училището ще сформира 2 паралелки I клас с по 24 ученици.

Прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информираме, че графикът е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2021 г. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) и на интернет страницата на всяко училище.
от 19.04.2021 г.
до 28.05.2021 г. вкл
(до 18:00 ч.)
Регистриране и кандидатстване.
28.05.2021 г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.).
Подготовка за първото класиране за учебната 2021/2022 година.
04.06.2021 г. Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2021/2022 година
Резултати от първо класиране
07.06. до 11.06.2021 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на първо класиране.
11.06.2021 г., 17:00 ч. Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране.
11.06.2021 г., 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
12.06.2021 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021/2022 г.
Резултати от второ класиране
от 14.06. до 18.06.2021 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на второ класиране.
18.06.2021 г., 17:00 ч. Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране.
18.06.2021 г., 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
19.06.2021 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021/2022 г.
Резултати от трето класиране
от 21.06. до 25.06.2021 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на трето класиране.
25.06.2021 г., 17:00 ч. Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране.
от 26.06.2021 г. 
до 26.08.2021 г. 
Период без класирания.
Профилите могат да се актуализират.
27.08.2021 г., 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).
28.08.2021 г. Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2021/2022 година.
от 30.08 до 03.09.2021 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.
03.09.2021 г., 17:00 ч. Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първо класиране.
03.09.2021 г., 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системите).

След трето класиране, свободните места са 41.

Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“.

Район на прием на 66 СУ.

 

Заявление за онлайн кандидатстване

Заявление за кандидатстване