Начало
Прием за I клас за учебната 2022/2023 г.

Прием за I клас за учебната 2022/2023 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През учебната 2022/2032 г. училището ще сформира 2 паралелки I клас с по 24 ученици.

Прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информираме, че графикът е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

26.04.2022 г. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/ и на интернет страницата на всяко училище
От 26.04.2022 г.
До 05.06.2022 г. Вкл
(до 18:00 ч.)
Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване на кандидатурите
05.06.2022 г. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.)
Подготовка за първото класиране за учебната 2022/2023 година
06.06.2022 г. Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната 2022/2023 година
(до 12:00 ч.)
от 06.06 до 17.06.2022 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на ученциите, приети на първо класиране.
17.06.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;
Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране.
19.06.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.)
20.06.2022 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2022/2023 година.
От 20.06 до 24.06.2022 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на второ класиране.
24.06.2022 г. – 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;
Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране
26.06.2022 г. – 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
27.06.2022 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 г.
От 27.06 до 01.07.2022 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на трето класиране
01.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;
Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране
03.07.2022 г. 18:00 ч. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
04.07.2022 г. Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2022/2023 г.
От 04.07 до 06.07.2022 г.
(до 17:00 ч.)
Записване на учениците, приети на четвърто класиране.
06.07.2022 г. 17:00 ч. Край на записване на класираните деца;
Елиминиране на незаписаните деца от четвърто класиране
От 07.07.2022 г.
До 31.08.2022 г.
Период без класирания.
Профилите могат да се актуализират.
 31.08.2022 г. – 18:00 ч.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
 01.09.2022 г.  Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2022/2023 година
 От 01.09. до 05.09.2022 г.
(до 17:00)
 Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.
 05.09.2022 – 17:00 ч.  Край на записване на класираните деца;
Елиминриане на незаписаните деца от първото класиране
 06.09.2022 г. 18:00  Край на актулизацията на профилите (заключване на системата)
 07.09.2022 г.  Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2022/2023 година.
 От 07.09. до 09.09.2022 г. (до 17:00 ч.)  Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.
09.09.2022 г. – 17:00 Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране.

Критерии за прием на първокласници в 66 СУ „Филип Станиславов“.

Район на прием на 66 СУ.

 

Заявление за онлайн кандидатстване

Заявление за кандидатстване