Начало
Винаги толерантни в 66 СОУ
небългарите

Винаги толерантни в 66 СОУ

„През последните няколко години България се превърна във входен пункт за търсещи убежище. По данни на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет през 2014 г. приблизително 11 000 души са потърсили закрила в България, като повече от половината са получили бежански или хуманитарен статут. Това са хора, които са напуснали собствените си домове – понякога сами, понякога със семействата си – и не могат да се върнат там по политически причини или поради война.“  ВИЖ ОЩЕ…