Начало
Прием след завършен VII клас за учебната 2021/2022 г.

Прием след завършен VII клас за учебната 2021/2022 г.

Държавен План-прием след завършено основно образование

Профил „Предприемачески”  с 5 години срок на обучение

Профилиращи предмети:

  1. Предприемачество
  2. География и икономика
  3. Английски език
  4. Информационни технологии

 Балообразуващи предмети:

  1. Български език и литература
  2. Математика

 Начин на балообразуване:

  1. Удвоеният резултат от теста по БЕЛ.
  2. Удвоеният резултат от теста по Математика.
  3. Оценката по БЕЛ от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.
  4. Оценката по Математика от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

График на дейностите за организация, след завършено основно образование